25 آبان 1397 1 hamed 5,040

سالروز آغاز امامت امام زمان (عج)


سالروز آغاز امامت و ولایت آقا امام زمان (عج) مبارک باد

نظرات

  1. Avatar
      « شهیدزنده »
    05 آبان 1399 نقل قول
    لبیک اللهم لبیک سوره اسراآیه 79وای رسول مادایم دعاکن که بارالهامرابه قدم صدق داخل وخارج گردان وبه من ازجانب خودبصیرت حجت روشنی که دایم یارومددکارباشدعطافرما80وبگوکه (رسول)حق آمدوباطل رانابودساخت که باطل خودلایق محوونابودی(ابدی)است العبد نشانه ظهوراست وخبرمحل ظهورامام زمان دربهشت زهراتهران داد سوره مائده آیه 66ای پیغمبرآنچه برتونازل شدبه خلق برسان که اگرنرسانی تبلیغ رسالت واداءوظیفه نکرده ای وخداتوراازشروآزارمردمان محفوظ خواهدداشت خداگروه کافران رابه هیچ راهی راهنمائی نخواهدکرد شهادت شهدا کسیکه خبرمحل ظهورامام زمان دربهشت زهراتهران دادگفت خبرشهادت شهدایی مثل شهیدذوالفقاری وحججی وهادی وسلیمانی راداده است وخبرشهادت شهیدمحمدی واهداءاعضابدنش رادرکنار یادمان شهیدذوالفقاری باوداده است رجعت شهدا العبد به شهیدذوالفقاری خبررجعت درزمان ظهورامام زمان داده وگفته به شهیدیادمان تونزدیک محل ظهورامام زمان قرارداردوباوگفته جایی یادمانت است رجعت میکنی نه جایی که خاکسپاری شدی یعنی  یادمان شهدای مکه پس بشابیدبسوی محل ظهوراگرخودرامنتظرامام زمان میدانید سوره اسراآیه93مردم راچیزی ازهدایت ایمان بازنداشت وقتی که قرآن آمدجزاین خیال باطل که گفتندآیاخدابشری راهرگزبه رسالت فرستاده است94ای پیغمبربگواگرفرشتگان رادرزمین مسکن وقراربودی ماهم فرشته راازآسمان به رسالت برآنهامی فرستادیم 95ای پیغمبر(پس ازاتمام حجت به امت)بگوخداشاهدمیان من وشماکافی است که اوبه احوال بندگانش آگاه وبصیراست96هرکه راخدارهنمائی کندآن کس به حقیقت هدایت یافته هرکه راگمراه کرددیگرجزخداهیچ رهنماودوست ونگهبانی براونخواهی یافت

ارسال نظر

سال ۱۴۰۳سال ۱۴۰۳ - جهش تولید با مشارکت مردم

پرداخت اینترنتی

donate

جستجوگر

جشنواره عمار

برترین کاربران


1.
تعداد مطالب ارسالی: 175

2.
تعداد مطالب ارسالی: 35

3.
تعداد مطالب ارسالی: 25

4.
تعداد مطالب ارسالی: 11

5.
تعداد مطالب ارسالی: 6

گزارش تصویری / تابستانی / ورزشی فعالیت ورزشی بچه های کانون

بچه های کانون در حال فوتبال بازی ... تصاویر در ادامه ... [...]

خبرها / تابستانی برخی از فعالیت های تابستانی بچه های کانون بقیه الله (عج) تسوج

چند نمونه از فعالیت های تابستانی هنر آموزان کانون فرهنگی هنری بقیه الله (عج) تسوج در زمینه صنایع [...]

گزارش تصویری / تابستانی کلاسهای رباتیک کانون تابستان 94

کلاسهای رباتیک کانون بقیه الله (عج) در حال برگزاری است ... علاقمندان میتوانند روزهای سه شنبه ساعت [...]

تابستانی / ورزشی کلاس های تربیت بدنی

کلاس های تربیت بدنی و ورزش کانون فرهنگی هنری بقیه الله مسجد صاحب الامر (عج) در محل سالن ورزشی مهر [...]

گزارش تصویری / تابستانی کلاس های طراحی و نقاشی

کلاس های تابستانی کانون فرهنگی هنری بقیه الله (عج) تسوج در محل کانون برگزار می گردد : کلاس های [...]